Banner Top

Mediterrani, un mar de llengües amb nexe llatí

Mediterrani, un mar de llengües Mediterrani, un mar de llengües
El Mediterrani, tot i ser petit, és l’únic mar que comunica tres continents: Europa, Àfrica i Àsia. Els romans el batiaren com a Mediterraneum mare perquè estava “enmig” (medius) de dues “terres” (terrae). Era un terme calcat dels grecs (μεσογειος θαλασσας) i dels àrabs (Al-Bahr al-Mutawasit). Els egipcis, en canvi, s’hi referien com “el Gran Verd”, i els turcs amb l’expressió Ak Deniz (“mar Blanc”) per oposició al mar Negre. Als romans, que l’arribaven a ocupar del tot, també els agradava parlar de mare magnum (“mar gran”) –avui aquesta expressió, reconvertida en maremàgnum, s’utilitza com a sinònim de confusió o abundància.
 
Tot i que els grecs i romans no foren els únics que solcaren les aigües de la Mediterrània, són les cultures que més han influït en la configuració lèxica de les vint-i-quatre llengües que es parlen en els més de vint països que la integren –al món se’n parlen sis mil. 

El llatí, en tot cas, és la llengua que més ens ha condicionat, ja que representa el 70% del lèxic català –la presència romana a la península ibèrica durà set segles (218 aC-476 dC). L’altre 30% del nostre vocabulari procedeix de distintes llengües com el grec clàssic, les preromanes (iber, celta, cartaginès, basc), l’àrab, les llengües germàniques, les llengües ameríndies i, fins i tot, les llengües romàniques veïnes.

Llatí, el bessó de les llengües romàniques
En les llengües romàniques no totes les paraules llatines experimentaren la mateixa evolució. Algunes donaren pas, en èpoques diferents, a doblets o al·lòtrops, formes dobles, una de culta (sense cap canvi formal) i una altra de popular o patrimonial (resultat de l’evolució experimentada pel llatí vulgar, és a dir, pel llatí parlat). Per exemple, de cathedra tenim càtedra (cultisme) i cadira (patrimonial); de volumen, volum (cultisme) i embalum (patrimonial); d’ignorare, ignorar (cultisme) i enyorar (patrimonial); de laborare, laboral o laboratori (cultisme) i llaurar (patrimonial).
 
Resulta ben curiós seguir l’evolució dels mots patrimonials en les diferents llengües romàniques. Així, manducare (“menjar com un golafre”, en català va donar menjar, en francès manger, en italià mangiare i en occità manjar. En canvi, en castellà i en portuguès, “comer” ve de comedere (“menjar-ho tot”). El llenguatge popular ressuscita alguna vegada la forma llatina manducare en frases com “És hora de manducar!” o “No tenim prou manduca per fer el sopar!”.
 
D’altra banda, un mateix derivat llatí pot canviar de significat en les diferents llengües romàniques. Per exemple, acostar (del llatí costa, “costella”) en català té el sentit de “posar a prop”, mentre que en castellà vol dir “ficar al llit”. O cercar (del llatí circo, “fer una volta), en català és sinònim de “buscar”, però en castellà d’ “envoltar”. També hi pot haver derivats llatins que només s’han donat en una llengua romànica. En català, és el cas de “conjuminar” i de “deler”. El fet que aquestes paraules no tenguin el seu corresponent en les altres llengües justifica la famosa expressió italiana traduttore, traditore (“el traductor és un traïdor”).
 
També tenim paraules llatines que en la nostra llengua han experimentat una metàfora important. És el cas de pel·lícula. Per als romans es tractava d’una pell prima. Nosaltres, en canvi, anomenam així els enregistraments d’imatges en moviment perquè aquestes es feien en acetat, un material similar en aparença a una pell molt prima.
 
Tot i que la nostra llengua mare no disposava d’articles, els nostres articles procedeixen de paraules llatines. Les formes normatives “el”, “la”, “els”, “les” vénen d’ille, illa (“aquell”). En canvi, les del parlar salat, “es”, “s”, “sa”, “es”, “ses”, de les Balears i d’alguns indrets de Catalunya com la Selva o l’Empordà, tenen llur origen en ipse, ipsa (“un mateix”).
 
El coneixement del llatí permet saber que, en català, l’expressió castellana “con pelos y señales” (és a dir,  “amb tot luxe de detalls”) equival a “amb tots els ets i uts”. Aquestes partícules –la conjunció copulativa et i la final ut- apareixien repetidament en textos litúrgics i notarials. El qui ha llegit en llatí adhuc amb un valor temporal de “fins ara” o “encara”, procurarà utilitzar bé aquest mot català –“àdhuc”-, que és un sinònim culte de “fins i tot”; per tant, no se li acudirà confondre’l amb la forma ad hoc, per a indicar una relació de finalitat amb una cosa.
 
Si sabeu llatí, tampoc no us ha d’estranyar que us insultin amb l’expressió “tros de quòniam”. Quoniam és una conjunció que significa “perquè”. L’expressió segurament va sorgir en ambients eclesiàstics. En les discussions escolàstiques alguns es llançaven a argumentar al crit de quoniam, sense saber després què dir. Així es podria dir que un quòniam es refereix a aquelles persones que inicien una crítica visceral sense saber com l'argumentaran; tanmateix, el seu l'ús més comú és el de ser un beneit.

El llatí en el català i l’italià
En català, igual que en castellà, les paraules procedeixen de l’acusatiu llatí (que solia acabar en -m). D’aquesta manera, font no ve del nominatiu fons, sinó de l’acusatiu fontem. D’aquí que tengui una “t” en català que no té el nominatiu fons.

En italià, en canvi, les paraules procedeixen del nominatiu. Per això, home es diu uomo (del llatí homo, hominis) i el plural acaba en -i, com el nominatiu d’algunes declinacions en llatí (lupi és “llops” en italià, igual que en llatí), o en -e, com rose, a partir d’-ae, que és el nominatiu d’altres declinacions (rosae).
 
Fonts de cultismes llatins
El cristianisme i el feudalisme varen ser dos dels focus generadors més importats de cultismes. D’origen cristià són capella, comunió, confessió, edificar, perdonar o predicar. En alguns casos tenim mots d’aquesta categoria que s’acabaren deslligant de la seva connotació religiosa, com per exemple lavabo. En arribar l’aigua corrent a les cases, la pica per rentar-se les mans rebé aquest nom  per una història ben curiosa: perquè permetia fer els mateixos gestos que feia el capellà a missa quan un escolà li abocava aigua als dits en una palanganeta, mentre el sacerdot recitava un salm que deia: Lavabo inter innocentes manus meas... ("Em rentaré les mans entre els innocents...").
 
Cultismes d’origen feudal són  homenatge (perquè qui jurava vassallatge al seu amo es convertia en el seu home). benefici, peatge, senyor, feu, comte, cavaller, marmessor (<manumissor), mainada (<mansionata, “conjunt de familiars que viuen en una casa o mansió”) o pagès (“home lligat al pagus o terra”). També alguns autors medievals, sobretot Ramon Llull, varen aportar a la llengua catalana gran nombre de cultismes com a conseqüència de la necessitat de donar noms a nous conceptes sorgits per l’avenç de la filosofia, de la ciència i de la cultura en general, les quals ja no s’expressaven en llatí, sinó en català. D’altra banda, a través de l’anglès també ens han arribat molts llatinismes com auditori, espònsor, fòrum, referèndum o índex.
 
Paraules sense fronteres
El català, tot i ser ja una llengua diferenciada, es nodriria de paraules pròpies de les llengües indígenes preromanes. Aquestes aportacions formen part del que es coneix com a substrat, és a dir, restes de llengües que, en un determinat territori, han estat substituïdes per una altra –en el nostre cas, serien restes de les llengües preromàniques. Així, de la cultura celta tenim paraules com blat, brossa, galta, camí, braga, carro, peça, cervesa, camisa, cabanya, vassall, banya, llauna o trencar. D’altra banda, paraules provinents del basc o euskera són: esquerra, samarreta, pissarra, estalviar, samarreta, xabola, carabassa, motxilla (el castellà en conserva d’altres com “cencerro” o “órdago”).
 
Paraules sense fronteres
Paraules sense fronteres

Igual de notable és en el català la presència del superstrat lingüístic de la Península ibèrica. El superstrat és constituït per aquelles llengües que, en un territori determinat, s’han introduït àmpliament dins l’àrea d’una altra i, sense arribar a substituir-la, hi han deixat algunes traces –en el nostre cas, serien les llengües posteriors a la romanització. Per exemple, els vuit segles de dominació musulmana a la Península en han deixat paraules com zero, xifra, aritmètica, àlgebra, alcohol, cotó,  xarop, ronda, duana, afalagar, mesquí, safata, rajola, racó, nuca, droga, arròs, fideus, barri, matalàs, màscara, mòmia, moneia, tarima, alicates, albarà, síndria, llimona, taronja, albergínia o magatzem.
 
Finalment, podem resseguir en el nostre lèxic els contactes que tingué o encara té el català amb les seves llengües veïnes o no tan veïnes És el que es coneix com a adstrat.
 • Occitanismes: ambaixada, bacallà, empaitar, raspall, eina, foraster, faràndula, refrany, tatxa, perfil, joia, bosc, flauta, capatàs, al·lot (?).
 • Gal·licismes: jardí, estendard, llinatge, covardia, batalla, xemeneia, hotel, maçoneria, debut, xofer, xalet, xandall, gabinet, fitxa, parc, somier, popurri, bricolatge, moda, arnès, claraboia, crema, turisme, maleta, sabotatge, sergent, equipatge, bitllet, etiqueta.
 • Italianismes: artesà, alerta, macarró, novel·la, saldo, escopeta, sentinella, coronel, piano, soprano, cicerone, batuta, capritx, fiasco, camerino, porcellana, salsitxa, sobrassada, caputxa, guerxo, cartó, grotesc, milió, facècia, balcó, aquarel·la, caricatura.
 • Lusitanismes: caramel, melmelada, bussejar.
 • Castellanismes (normativitzats): preguntar, alabar, queixar-se, tarda, bodega, burro, postres, entregar, guapo, maco, broma, cabdill, curandero, llaga, bodes, resar
El castellà, per la seva banda, també ha rebut catalanismes com cantimplora, pincel, capicúa, añoranza, alioli, dátil, turrón, retrete, ensaimada, butifarra, faena, guante, sastre, esquirol, bajel, clavel, forastero, paella, salvaje,
 
El català també s’ha nodrit de paraules d’altres llengües no necessàriament romàniques i, en alguns casos, fora de l’àmbit mediterrani:
 • Anglicismes: bistec, club, xut, míting.
 • Del gaèlic: eslògan, clan
 • Germanismes: amanir, blau, blanc, gris, estaca, tapa, botó, sala, banc, gana, roba, robar, guanyar, guarir, amanir, lleig, llesca, gaire, escuma, fang, esclatar, conrear, brot, falda, ric, alberg, sabó, esquena, bandera, banda, marca, treva, guerra, elm, guàrdia, espia, boig, estona, òliba, orgull, raspall, brossa, ganivet, gratar, tovallola, taca, arpa.
 • Egipci: goma
 • Del sànscrit: sucre, laca, parxís, karma
 • Del turc tenim tulipa, turbant, divan, iogurt, quiosc, espinacs, caravana, tambor, paradís, almívar, nenúfar o sabata (el castellà en conserva d’altres con “chaleco”, “armilla” en català).
 • Del caló (gitano): xabola, paio, pispar (d’altres no estan normativitzades, com “calés”, “jalar”, “chirona”, “pelluco”)
 • Del txec: robot < robota (“treball”)
 • De l’hindi: bengala, xampú, pijama.
 • Del xinès: te
 • Del japonès: bonsai, tsunami (“onada de port”); karate (“mans netes”); karaoke (“orquestra neta”); judo (“mitjà suau”).
 • De les llengües ameríndies: cacau, huracà, cacic, alvocat, caiman, butaca, lloro, mico, xiclet, caníbal, tòtem, huracà, hule, mocassí, tobogan, canoa, hamaca, petaca, jaguar, tabac, tauró, piranya, patata, moniato, tomàquet, xocolata, barbacoa.
 • De les llengües polinèsiques: tabú, biquini.

Aquí teniu un article que parla sobre l'origen del llatí.

Articles del web relacionats:

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Banner 468 x 60 px